שקיפות מידע סביבתי 

עיריית רעננה רואה בשקיפות הארגונית ערך מרכזי, ומייחסת חשיבות רבה לשיתוף התושבים במידע סביבתי ובעשייה העירונית למען שיפור איכות החיים והסביבה בעיר.

בהתאם לתקנות החדשות לחוק חופש המידע, שתוקפן החל מ-4.9.2010, מעמידה עיריית רעננה לעיון הציבור מידע סביבתי הנמצא ברשותה גם באתר האינטרנט העירוני.

כאן תמצאו מידע, דיווחים, תוצאות בדיקות ומדידות בנושאים סביבתיים שונים.
המידע המוצג אינו מעובד ומופיע בצורת המקור.

 

 

 
 

 צרו קשר

לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות באופן ישיר אל הממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית רעננה:
תפקיד:
מנהלת אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
דוא"ל: anats@raanana.muni.il
טלפון:
09-7708844
פקס:
09-7708831